Interior de la possessió de Ses Cases de Morneta
 

Els casals de l'època barroca

Els casals de Binissalem ens presenten un dels conjunts més notables de façanes tradicionals de Mallorca. Ens ocupam de les corresponents a l'época barroca. L' evolució d'aquestes façanes té com punt de partida Can Llorenç, al barri del Pou Bo, on el parament és fet de paredat antic aterracat. Destaquen el portal rodó amb dovelles i branques de pedra viva, les finestres petites i, sobretot, els dos finestrons amb esplandit de la planta baixa que són d'una tipologia cada dia més poc conservada. El primitivisme d'aquesta façana remunta a l'inici del segle XVII. No molt enfora, en el carrer la Concepció, Can Sabater Cus mostra una façana un poc més evolucionada on les finestres de la planta superior es decoren a la lliuda amb la típica esmotxadura de l'arc conopial. Sobre aquesta planta s'aixeca el porxo, la preséncia del qual encara no té una repercussió estética en l’acabament exterior.

A la plaça de la Quartera trobam Can Amengual, un casal que ja presenta les formes pròpies del segle XVIII. La planta baixa apareix desvirtuada per obertures posteriors, però la planta noble conserva els balcons i les finestres d’època. El porxo apareix aquí de forma evident i contribueix amb la seva filera de finestres a peraltar l'alçat de la façana. Un petit detall a observar és l'escut amb les armes d’Amengual. Dins una tipologia semblant es troba Can Tous amb una façana mixta de balcons i de finestres que s'obren de forma alterna. De les finestres del porxo destaca la que té la mènsula de pedra d’on penjava la corriola per pujar els sacs i emmagatzemar-los.

En els extrems del paseeig del Born s’alcen dues cases del segle XVIII que, en el seu moment, contribuïren a enriquir la tipologia dels casals barrocs. En primer lloc esmentarem Ca l'Ardiaca amb una façana molt racional centrada per la presència simètrica del portal i del balcó en perfecta harmonia. A l'altre costat, davant l'església, s'aixeca la rectoria, a hores d'ara transformada, però que en la seva época va ser un edifici força interessant. Tenia el portal en el carrer veí i cap al Born la façana lateral amb una galeria a la italiana de tres arcs. Aquesta va ser una llotja privilegiada cobre la vida social i festival de tan singular espai urbá.

agenda
Els casals de l'època barroca

Cal General Morante

Can Garriga

Can Marc

Tornar