Foguerons (Foto: revista Arròs amb Salseta)
 

Foguerons de Sant Antoni
Es fan el dissabte més proper a Sant Antoni (17 de gener)

agenda
Festes

Foguerons de Sant Antoni
Es fan el dissabte més proper a Sant Antoni (17 de gener)

Carnestoltes
Desfilada de tot tipus de disfresses

Festes Patronals de Sant Jaume
25 de juliol

Següent

Tornar